Upytė – linų muziejus (Panevėžio kraštas)

Spausdinti

Išvykstame.

Kelionė prasideda atvykstant į Petrikių kaimą, čia įsteigtas Pašilių stumbrynas. Susipaţinsime su stumbryne auginamais stambiausiais Europos laukiniais gyvūnais – Lietuvos stumbrais, kurie yra saugoma gyvūnų rūšis, įtraukta į tarptautinę Raudonąją knygą. Galėsime gėrėtis stumbrais nuo dengtos pakylos – apţvalgos aikštelės. Pasigrožėjus stambiausiais Europos laukiniais gyvūnais, galėsime atsikvėpti naujose pavėsinėje šalia stumbrų aptvaro. Galėsime pasistiprinti pasiimtais priešpiečiais, karšta arbata, bei ilgesnį laiką stebėti kaimenės gyvenimą.

Po to atvykstame į Stultiškėse esantį Linų muziejų, įsikūrusį sename vėjo malūne, vieninteliame tokiame Lietuvoje. Čia klausysimės linininkystės istorijos, apţiūrėsime linų apdirbimo įrankius ir patys bandysime išdirbti liną. Pamatysite, kaip lietuviai liną augino, braukė, šukavo, kokias drobes iš jo audė.

Aplankome Panevėžio kraštotyros muziejų. Jame saugoma daugiau kaip 95 000 eksponatų, liudijančių Panevėţio krašto praeitį, kultūrą, gamtą. 2011 m. sausio 27 d. atidaryta ekspozicija

„Kryždirbystė Aukštaitijoje“, kurioje pristatomos Panevėžio krašto dievdirbystės tradicijos, ţymiausi dievdirbiai, pateikiami muziejaus sakralinės medžio skulptūros rinkinio siužetai. Taip pat pristatoma Panevėžio krašto istorijos ekspozicija. Išsamiai supažindinama su senųjų gyventojų buitimi, gyvenimo būdu, etninių darinių formavimusi, ryšiais su kaimynais, papročiais, pasaulėžiūra. Taip pat gamtos ekspozicija, bei gausybė kitų įvairių parodų.

Grįžimas.

Papildomos galimos veiklos:

* Galima užsisakyti edukacinę programą Panevėţio kraštotyros muziejuje (Pvz.: Lietuviškas žodis ir raštas; Monetos pasakoja; Veliam vėlinėlį; Rankų darbo popierius ir kitas, pagal Jūsų pageidavimą)

Paketo kaina: Priklausys nuo keliaujančių skaičiaus ir miesto iš kurio keliaujama.

Į  paketo kainą bus įskaičiuota:

v        Transporto paslaugos;

v        Gidas/ Lydintis asmuo;

v        Apsilankymas Upytės Linų muziejuje;

v        Apsilankymas Pašilių stumbryne;

v        Apsilankymas Panevėţio kraštotyros muziejuje.